Cookie beleid TOV

De website van TOV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscodes

Gedragscodes


In deze publicatie:
- Gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders
- Gedragscode voor wedstrijdofficials

GEDRAGSCODE VOOR TRAINERS/COACHES EN BEGELEIDERS


Een trainer, coach of begeleider:

1. ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING
Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

2. KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen.

3. IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES
Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

4. IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET
Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte of denigrerende opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

5. RESPECTEERT HET PRIVÉLEVEN VAN DE SPORTER
Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, ga nooit alleen met een sporter de kleedkamer of de douche in.

6. TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

7. IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT
Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

8. NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN,
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur van TOV.

9. BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN,
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

10. ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN EN WAARDE
Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, de gedragscode en andere normen en waarde.

11. IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN
Ben waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur van TOV, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF.

12. IS VOORZICHTIG
Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op voetbalwedstrijden.

DRINKT TIJDENS HET TRAINEN, COACHEN, BEGELEIDEN BIJ WEDSTRIJDEN GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET TEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

 

 

 

 

GEDRAGSCODE VOOR WEDSTRIJDOFFICIALS


Een verenigingsscheidsrechter en/of assistentverenigingsscheidsrechter:

1. Is NEUTRAAL bij het leiden of assisteren bij wedstrijden en VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING.

2. Gaat RESPECTVOL om met alle betrokkenen.

3. ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

4. ORGANISEERT EEN GOEDE SAMENWERKING, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechter).

5. IS DIENSTBAAR, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.

6. ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de wedstrijdreglementen, de TOV huisregels, deze gedragscode en andere normen.

7. IS OPEN. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

8. IS EEN VOORBEELD voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.

9. NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSTANDERS, TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit aan het bestuur van TOV.

10. IS COLLEGIAAL t.o.v. andere (assistent)-scheidsrechters, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega (assistent)-scheidsrechter.

11. IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING. Handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij het bestuur van TOV.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!