Cookie beleid TOV

De website van TOV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen

Bij de organisatie van voetbalwedstrijden komen veel zaken kijken. Hoe werk het met digitale spelerspassen? Is een voetballer speelgerechtigd? Hoe vul je het digitaal wedstrijdformulier in? De belangrijkste zaken op dit gebied worden hieronder belicht.


In deze publicatie:
Gebruik digitale spelerspas in de praktijk
Spelregelbewijs
Digitaal wedstrijdformulier
Verplaatsen van wedstrijden
Controle trainerslicentie
Tijdstrafregeling
Invallersbepaling
Speelgerechtigheid

Gebruik digitale spelerspas in de praktijk

De digitale spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan beker- en competitiewedstrijden in het amateurvoetbal. De digitale spelerspas is onderdeel van de wedstrijdzaken app.

Zodra een speler op het wedstrijdformulier (ook via de wedstrijdzaken app) is gezet, wordt de digitale pas zichtbaar voor de scheidsrechter. Kan een speler niet op het wedstrijdformulier geplaatst worden, dan mag deze persoon niet deelnemen aan de betreffende wedstrijd.

De verplichting tot het tonen van een geldige spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal in de volgende categorieën:

 • mannen senioren (met uitzondering van de Tweede en Derde divisie)

 • vrouwen senioren (met uitzondering van de Eredivisie vrouwen)

 • JO12 / MO13 t/m JO19 / MO19

 • jeugd G-voetbal


Digitale spelerspas en speelgerechtigdheid

Een digitale spelerspas betekent niet dat een speler speelgerechtigd is. Om speelgerechtigd te zijn moet onder andere worden voldaan aan het gestelde in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. Tevens moet een speler niet door een tuchtrechtelijk orgaan zijn uitgesloten of geschorst.

Visuele controle

De visuele controle biedt verenigingen een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheidsrechter.

(Visuele) controle van de spelerspas voorafgaand aan de wedstrijd

 1. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders/leiders*, te bepalen tijdstip/locatie voor de wedstrijd melden de teams zich bij de scheidsrechter. Voor de locatie zijn er twee opties:

  • In of bij de kleedkamers

  • Op het veld

   

 2. De visuele controle van de spelerspas kan worden uitgevoerd op de smartphone van de scheidsrechter. Is de scheidsrechter niet in het bezit van een smartphone, dan is het thuisspelende team verantwoordelijk voor het leveren van een smartphone. De scheidsrechter logt met zijn eigen inloggegevens in op de wedstrijdzaken app.

 3. De aanvoerders/leiders* van beide teams zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de controle en assisteren de scheidsrechter. De reeds aanwezige wisselspelers worden in de visuele controle meegenomen.

 4. Als de scheidsrechter twijfelt over de identiteit van een (wissel)speler, dan kan hij de betreffende (wissel)speler vragen om een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht. Wanneer de identiteit is vastgesteld mag de speler meespelen.

 5. De scheidsrechter verwijdert de (wissel)speler, waarvan hij de identiteit niet heeft kunnen vaststellen, van het wedstrijdformulier.

*Waar wordt gesproken van aanvoerders/teamleiders geldt dat in het seniorenvoetbal dat de aanvoerder en in het jeugdvoetbal de teammanager verantwoordelijk is.

(Visuele) controle van de spelerspas na de wedstrijd

 1. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders/leiders*, te bepalen tijdstip/locatie na de wedstrijd melden de spelers die later aanwezig waren of zijn toegevoegd zich bij de scheidsrechter. De scheidsrechter voert de mutaties in de teamopgave door. Voor de locatie zijn er drie opties:

  • In of bij de kleedkamers

  • In de kleedkamer van de scheidsrechter

  • Op het veld

   

 2. Indien de scheidsrechter twijfelt over de identiteit van een (wissel)speler, dan kan hij de betreffende (wissel)speler vragen om een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht.

 3. De scheidsrechter voegt ook de (wissel)speler, waarvan hij de identiteit niet heeft kunnen vaststellen, toe aan het wedstrijdformulier, inclusief de eventuele disciplinaire straffen. Hierna maakt hij melding bij de afdeling tuchtzaken van de KNVB van het ongerechtigd meespelen van deze speler.

 4. Door verzending van het digitale wedstrijdformulier verklaart de scheidsrechter onder andere de visuele controle te hebben uitgevoerd.

*Waar wordt gesproken van aanvoerders/teammanagers (leiders) geldt dat in het seniorenvoetbal dat de aanvoerder en in het jeugdvoetbal de teammanager verantwoordelijk is.


JO11 die uitkomen in de competitie van JO13

Als een JO11-speler incidenteel uitkomt bij JO13, dan kan hij op het wedstrijdformulier geplaatst worden. De scheidsrechter ziet op de digitale pas dat deze speler jonger is en doet verder geen controle.

 

Spelregelbewijs

Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland heeft een positief effect. Eén van de allerbelangrijkste? Het kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel. Bovendien vergroot het juist toepassen van de regels de kans dat je als team winnend het veld verlaat.

Met ingang van het seizoen 2014/’15 zijn spelers uit 1998 verplicht het spelregelbewijs te halen. Elk seizoen komt er een nieuw geboortejaar bij. Het maakt voetballers namelijk van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – de beslissingen van de scheidsrechter.

Bewijs halen via Voetbalmasterz

De KNVB heeft daarom www.voetbalmasterz.nl in het leven geroepen. Een flitsende site die junioren op een speelse, maar vooral ook op een duidelijke manier voorbereidt op het kunnen behalen van het spelregelbewijs. Zo zijn er veel oefenmogelijkheden en is er uitleg over de regels en over spelsituaties. Beide aan de hand van aansprekende voorbeelden, vaak uit het topvoetbal.

Heb je vragen over het spelregelbewijs? Kijk dan snel op de website van Voetbalmasterz of stuur een e-mail naar [email protected].

Digitaal wedstrijdformulier

Papieren wedstrijdformulieren zijn niet meer van deze tijd. Alle wedstrijdformulieren worden online ingevuld.
Instructies, filmpjes en veel gesteld vragen omtrent het gebruik van deze app vind je op de website van de KNVB.

Verplaatsen van wedstrijden

Het is mogelijk om wedstrijden te verplaatsen. Naast het verplaatsen van de datum en/of tijd kunnen de wedstrijden nu ook verplaatst worden naar het terrein van de tegenstander.

Categorie A

Met uitzondering van de periode van de flexibele winterstop, mogen wedstrijden in de categorie A in onderling overleg tussen beide teams alleen worden verplaatst naar een datum gelegen vóór de oorspronkelijke wedstrijddatum.

Verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij de betreffende wedstrijd vermeld. Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van de standaardteams heren en vrouwen tot en met de eerste klasse, en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Alle betrokkenen krijgen achteraf via de wedstrijdwijzigingen bericht. Binnen acht dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de competitieleider.


Categorie B

Wedstrijden die vastgesteld staan in de tweede helft van de competitie (voor zowel reeksen als volledige competities) mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten wel vóór 18 mei gespeeld worden. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn vóór de laatste twee competitierondes van 19/20 en 26/27 mei. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

Het is ook mogelijk om wedstrijden in Sportlink Club zonder tussenkomst van de KNVB te verplaatsen naar het terrein van de tegenstander!


Digitaal verplaatsen van wedstrijden

Het is mogelijk om wedstrijden digitaal te verplaatsen. Deze regeling is dit seizoen uitgebreid met de mogelijkheid om wedstrijden te verplaatsen naar zogenaamde inhaalweekenden.

Wedstrijden kunnen worden aangepast zodra ze definitief door de KNVB zijn vastgesteld. Dat is ongeveer drie weken voorafgaand aan de wedstrijddag. De in Sportlink Club roze gekleurde wedstrijden kunnen dus niet worden aangepast.

Controle trainerslicentie

Clubs kunnen te maken krijgen met 'overtredingen' van de trainerslicentie. Veel voorkomend is dat de trainer/coach niet of verkeerd wordt vermeld in het bondsteam of op het mDWF. Wat kun je hiertegen doen? De meldingen die clubs kunnen krijgen na een wedstrijd zijn:

 • Geen trainerslicentie

 • Geen T/C geregistreerd

 • Te lage trainerslicentie

Geen trainerslicentie

Wanneer je de melding hebt ‘geen trainerslicentie’ dan betekent dit dat de Trainer/coach die in het bondteam staat niet in het bezit is van een geldige trainerslicentie. Het helpt vaak om na te gaan onder welk relatienummer de trainer/coach aangemeld is. Het zou kunnen dat hij jullie bij de vereniging geregistreerd staat onder andere relatiecode. In dat geval is bij het aanmelden de optie 'nieuw lid' gebruikt in plaats van de 'bestaand lid', waardoor er een nieuw persoon in het ledenbestand is gecreëerd. Als dit is gebeurd, dan dient de trainer/coach afgemeld te worden en te worden aangemeld met zijn reeds bestaande relatiecode. In het bondsteam kunnen deze gegevens aangepast worden. Het kan ook zijn dat de trainer/coach wel een diploma heeft maar dat hij nog geen licentie heeft aangevraagd. Stuur hiervoor een mail naar onderstaand mailadres

Geen T/C geregistreerd

Bij de melding 'Geen T/C geregistreerd' is er geen trainer/coach ingevuld op het wedstrijdformulier. Het verzoek is om dit zo snel mogelijk te doen. Het kan zijn dat de trainer/coach niet direct zichtbaar is in het mDWF omdat iemand van het team het mDWF eerder heeft geopend dan dat de trainer/coach is toegevoegd aan het bondsteam. Voor deze wedstrijd zal de trainer/coach eenmalig toegevoegd moeten worden aan de wedstrijd. De volgende wedstrijd zal de trainer/coach wel getoond worden bij het ophalen van het mDWF.

Te lage trainerslicentie

Dan is er nog de melding ‘te lage trainerslicentie’. In onderstaand overzicht kun je zien welke diploma / licentie de trainer/coach moet hebben om bij jouw club te mogen trainen. Wanneer het bewuste elftal vorig seizoen is gepromoveerd en de trainer/coach was al in dienst of had al een contract getekend voor dit seizoen, dan kan de vereniging dispensatie aanvragen. Een voorbeeld: Stel dat het team is gepromoveerd naar de eerste klasse mannen en de trainer/coach is in het bezit van een UEFA B/TCII diploma c.q. licentie, dan is het mogelijk om dispensatie aan te vragen. Stuur hiervoor een mail naar [email protected].

Tijdstrafregeling

In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling zoals hieronder aangegeven. De scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen.


 1. Tijdstraf kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal. Tot de categorie A behoren:

  • mannen veldvoetbal standaard Topklasse tot en met de zesde klasse

  • mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse

  • vrouwen veldvoetbal Eredivisie vrouwen tot en met derde klasse

  • JO19, JO17, JO15 Eredivisie tot en met de eerste klasse

  • JO13 eerste divisie tot en met Hoofdklasse

   

 2. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de JO13 categorie A (geen tijdstrafregeling), geldt een tijdstraf van 5 minuten.

 3. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden.

 4. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer betreden.

 5. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied.

 6. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil.

 7. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart.De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.

 8. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.

 9. Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de genomen beslissingen.

 10. Indien een wisselspeler of de trainer/coach een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart

 11. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.

 12. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijtgescholden.

 13. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de betreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een andere speler zijn tijdstraf uit te zitten.

 14. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.

 15. Indien de wedstrijd verlengd wordt moet de speler het resterende gedeelte van de tijdstraf nog in de verlenging ondergaan.

 16. Spelers die de tijdstraf nog niet volledig hebben ondergaan bij het starten van de strafschoppenserie, mogen wel aan de strafschoppenserie deelnemen.

Invallersbepaling

Jeugdvoetbal

Bij wedstrijden van de JO19, JO17 en JO15 in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers (inclusief de doelman) toegestaan. Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.

Bij wedstrijden van de JO14 tot en met JO19 in de categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.

Bij wedstrijden in het gehele pupillenvoetbal (categorie A en B) en bij de meisjes is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.


Categorie Klassen Aantal wissels
Categorie A: junioren eredivisie t/m 1e klasse 5 wisselspelers
Categorie B: junioren 2e, 3e en 4e klasse 5 wisselspelers + doorwisselen
Categorie A en B: pupillen 5 wisselspelers + doorwisselen
Categorie B: meisjes junioren alle klassen 5 wisselspelers + doorwisselen

Senioren mannen reserve voetbal Cat. A / Vrouwen 3e klasse Cat. A

In het reservevoetbal categorie A mannen senioren (reserve Hoofdklasse tot en met reserve 3e klasse) en categorie A vrouwen 3e klasse mogen per wedstrijd 5 wisselspelers worden ingezet. Let wel: niet doorwisselen; een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.

Speelgerechtigheid

Er zijn regels verbonden aan de speelgerechtigdheid van een voetballer. Voor elke categorie gelden andere regels.

Categorie A

Op enig moment kan een speler zich ‘vastspelen’ voor een bepaald team/niveau. In de regel geldt dat een speler zich na 15 competitiewedstrijden voor een team vastspeelt. Hiermee wordt bedoeld dat een speler vanaf dat moment niet meer gerechtigd is uit te komen voor een lager team van dezelfde leeftijdscategorie (beker en/of competitie). Ook mag de speler vanaf dat moment niet meer uitkomen in een lagere leeftijdscategorie, ook al zou de speler hier op basis van zijn leeftijd toe gerechtigd zijn.

Voor de Tweede en Derde divisie en Hoofdklasse mannen, de jeugddivisies en teams in het betaalde voetbal, geldt wat betreft het vastspelen een aantal van 18 competitiewedstrijden.

Het is denkbaar dat een speler voor meerdere hogere teams uitkomt, waarvoor enerzijds de grens van 15 en anderzijds de grens van 18 competitiewedstrijden van toepassing is. In dat geval is de grens van 18 competitiewedstrijden van toepassing.

Categorie B

Een speler mag gedurende het seizoen voor alle teams binnen de categorie B uitkomen, indien hij op basis van zijn leeftijd daartoe gerechtigd is. Hiervoor geldt geen beperking qua aantal gespeelde competitiewedstrijden. Ook een jeugdspeler kan dus onbeperkt in categorie B van de senioren uitkomen zonder zich hierbij voor de eigen leeftijdscategorie vast te spelen.

Indien een speler echter 15 competitiewedstrijden voor één of meerdere teams uitkomende in de categorie A heeft gespeeld, is deze speler niet meer gerechtigd uit te komen voor een team dat uitkomt in de categorie B (beker en/of competitie).

Niet gerechtigde speler

 1. Als in beide elftallen een niet gerechtigde speler is uitgekomen, wordt een verzoek om overspelen alleen ingewilligd als een andere belanghebbende vereniging uit dezelfde poule – op de wijze zoals aangeven in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, - om ongeldigheid van de wedstrijd vraagt. De wedstrijd kan dan opnieuw worden vastgesteld.

 2. Als een wedstrijd ongeldig is verklaard wegens het meespelen van een niet gerechtigde speler, zal die speler ook niet gerechtigd zijn tot het spelen in de opnieuw vast te stellen wedstrijd.

 3. Als in wedstrijden om periodekampioenschappen in een elftal een niet gerechtigde speler uitkomt, dan zal dit elftal in de betreffende periode niet in aanmerking komen voor het periodekampioenschap.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!