Nieuws
Vragen over kunstgras-korrels © Redactie TOV
  • 10-12-2016
  • TOV Redactie
  • Nieuws

 

Vragen over kunstgras-korrels

Met enige regelmaat krijgen het bestuur en de jeugdcommissie vragen van ouders over de rubberen korrels in de kunstgrasvelden op sportpark Ter Eem.

Wij hebben veel begrip voor de zorgen en vragen die er bij ouders kunnen zijn naar aanleiding van de recente publiciteit. Jammer genoeg roept deze publiciteit op zichzelf ook al weer allerlei vragen op en is de berichtgeving tegenstrijdig.

Feit is wel dat de officiële instanties, zoals het verantwoordelijke ministerie, de KNVB, het RIVM en de gemeente, op dit moment aangeven dat er gewoon op kunstgras kan worden gespeeld. Er is een aanbeveling van het RIVM om na training en wedstrijd te douchen. Dat is overigens altijd aan te raden, maar dat terzijde.

Voor ons bestuur is er geen enkele andere mogelijkheid dan de aanwijzingen van de officiële instanties te volgen.  Die instanties hebben immers de deskundigheid om de zaak te beoordelen en die deskundigheid zit niet in ons bestuur. Wij kunnen dus onmogelijk een zelfstandige positie innemen, ook al wordt daar door ouders soms wel eens om gevraagd.

Het is wellicht ook goed om aan te geven dat de velden op sportpark Ter Eem eigendom zijn van een aparte exploitatiestichting, Seste. Ze zijn dus niet van TOV. Wij huren deze velden van de stichting. Ook Seste hanteert als beleid dat het de instructies van de officiële instanties volgt. 

Volgende week komt het RIVM met een nieuw rapport dat hopelijk helderheid zal verschaffen. Dit zal ongetwijfeld weer brede aandacht in de media krijgen. Ook volgt hier dan een aanbeveling van de overheid. Wij zullen die dan uiteraard volgen.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, dan kunt u altijd bij ons terecht. Mailt u ze naar de jeugdcommissie (mailadres op deze website) en dan krijgt u een antwoord.

Het bestuur

HOOFDSPONSORS JEUGDTEAMS DAMESTEAMS
Jan Eemwood Intersport van Dam COOP Baarn