Nieuws
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering ©
  • 11-10-2017
  • TOV Redactie
  • Nieuws

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 15 november 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.

Het bestuur nodigt alle leden, trainers, ouders van jeugdleden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Datum: woensdag 15 november 2017
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: kantine vv TOV

Op 4 november 2017 tussen 10.00 -  12.00 uur liggen de notulen van de ALV 16 november 2016 ter inzage in de bestuurskamer van vv TOV.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen ALV 16 november 2016
3. Jaarverslag seizoen 2016/2017
4. Financieel jaarverslag 2016
5. Kascommissie
6. Begroting 2017-2018 + contributieaanpassing
7. Sportparkzaken
8. Bestuurszaken
    Bestuurssamenstelling
    - aftredend en niet herkiesbaar
      Frans van der Grint, Sportparkzaken
    - Verkiezing nieuw lid
      Gerhard Frijling, penningmeester
      Stephan de Vreede, jeugdzaken
      Trea Ouwehand, kantine
9. Rondvraag
10. Sluiting


 

 

HOOFDSPONSORS JEUGDTEAMS DAMESTEAMS
Jan Eemwood Intersport van Dam COOP Baarn