Nieuws
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ©
  • 27-10-2019
  • TOV Redactie
  • Nieuws

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van T.O.V. (Tot Ons Vermaak) nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ALV. Deze vindt plaats op woensdag 13 november 2019 in de TOV-kantine aan de Geerenweg 6a.

Aanvang: 20:00 uur

Op zaterdag 2 november 2019 tussen 10.00 -  12.00 uur liggen de notulen van de ALV 14 november 2018 ter inzage in de bestuurskamer van vv TOV.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen ALV 14 november 2018
3. Jaarverslag seizoen 2018/2019
4. Financieel jaarverslag 2018
5. Kascommissie
6. Begroting 2019-2020
7. Sportparkzaken
8. Bestuurszaken
    Bestuurssamenstelling
    - aftredend en niet herkiesbaar
       Remko Veltien, voorzitter
       Maartje Polvliet, secretaris
    - functiewijziging bestaand lid
       Stephan de Vreede, secretaris
    - verkiezing nieuw lid
       Martijn Geurts, jeugdzaken
    - vacant
       Voorzitter
       Sportparkzaken
       Facilitaire zaken
       Kantinezaken
9. Rondvraag
10. Sluiting

We rekenen op uw komst, de koffie staat klaar!

HOOFDSPONSORS JEUGDTEAMS DAMESTEAMS
Eemwood Eemtrans Baarn BV Intersport van Dam COOP Baarn