Nieuws
T.O.V. en KNVB slaan handen ineen voor het vrouwenvoetbal © Sjaak Hoogendoorn
  • 02-12-2019
  • TOV Redactie
  • Nieuws

 

T.O.V. en KNVB slaan handen ineen voor het vrouwenvoetbal

[ BAARN ] Om de damesafdeling binnen voetbalvereniging T.O.V. verder te professionaliseren én om talenten meer kans te geven zich in hoog tempo verder te ontwikkelen is T.O.V. eerder dit jaar met de KNVB in zee gegaan. Inmiddels bestaat 20% van de leden al uit meiden en dames, waarmee ze koploper zijn binnen de regio.

Na een strenge selectie heeft T.O.V. zich gekwalificeerd om mee te mogen doen aan het Ontwikkelingsprogramma Dames en Meidenvoetbal, een project dat beoogt vrouwenvoetbal bij clubs te helpen met professionaliseren. De KNVB haakt hiermee uiteraard in op de successen van de Oranjeleeuwinnen. Belangrijkste argument voor dit traject is het besef dat vrouwenvoetbal op een aantal aspecten een andere aanpak vereist dan mannenvoetbal.

Inmiddels heeft T.O.V. alle stappen uit het intensieve KNVB programma doorlopen, wat heeft geleid tot een aantal vervolgprojecten. Het lopende seizoen wordt al benut om nieuwe plannen te testen en op kleine schaal te proberen, zodat er met ingang van het nieuwe seizoen vol gas gegeven kan gaan worden. 

Ook zal op 11 januari een openbare clinic georganiseerd worden onder leiding van een bekende topspeelster. In de loop van december kunnen we de details prijsgeven, het belooft iets bijzonders te worden.

Donja van Tiggelen, bestuurslid voor de damesafdeling van de club en zelf speelster van Dames 1, trekt  binnen T.O.V. de kar voor dit initiatief samen met een werkgroep van trainers en ouders. Zij zijn enorm enthousiast over het verloop van het project en de geweldige support die het initiatief binnen de vereniging krijgt.

“Cruciaal is dat het bestuur de KNVB visie op vrouwenvoetbal bij T.O.V. heeft omarmd, een stevige basis voor de werkgroep om op verder te bouwen. Voor het  KNVB project hebben we vier fasen doorlopen, van intake tot eindgesprek.  De KNVB licht de club helemaal door op ruim 30 aspecten, waarna er een rapport wordt opgesteld met conclusies en aanbevelingen” vertelt van Tiggelen.

We willen meer damesleden, beter voetbal en de mogelijkheid voor talentontwikkeling. Belangrijk is de - nog te realiseren - aanstelling van een Hoofd Opleidingen die het technisch kader moet neerzetten ,” aldus Donja, die heel blij is met de prima ondersteuning door de KNVB in het proces, net als met de medewerking van nieuwe vrijwilligers binnen T.O.V. die het meidenvoetbal een warm hart toedragen.

"Ouders en trainers actief bij T.O.V. hebben zich gemeld met interesse om deel te nemen aan het programma. Wat uitzonderlijk is, want meestal zijn het kartrekkers en bestuursleden die zich melden bij de KNVB. Tussen het bestuur en de werkgroep zijn heldere werkafspraken gemaakt waardoor het mogelijk is een dergelijk ambitieus traject succesvol te implementeren.  Het is natuurlijk mooi als een dergelijk initiatief vanuit betrokkenen zelf ontstaat en ook gefaciliteerd wordt door de vereniging.” aldus Roos Brouwer, senior medewerker voetbalontwikkeling bij de KNVB.

Roos vervolgt: “T.O.V. is gezien de omvang, niveau en volwassenheid wellicht niet de doorsnee club om een dergelijk professioneel programma te doorlopen, maar de praktische aanpak, de drive van het bestuur en vrijwilligers én de bijzondere dynamiek van deze club gaf voor ons de doorslag om toch met hen het programma vorm te geven. Voor de KNVB ook een kans om te kijken of de doelstellingen van het programma bereikt kunnen worden met een andere type vereniging dan de gemiddelde deelnemers. Inmiddels heeft T.O.V. het volledige proces doorlopen en heeft het programma geleid tot een aantal projecten op het gebied van onder andere Opleidingen, Talentontwikkeling, Communicatie en Ledenwerving, waarmee de vereniging nu zelf verder aan de slag kan gaan. Op de achtergrond kan de KNVB blijven adviseren en worden aan de deelnemende clubs meerdere keren per jaar bijeenkomsten met onder andere workshops aangeboden, met als voornaamste doel om van elkaar te leren. Het bestuur van T.O.V. heeft lef getoond door de werkgroep Meidenvoetbal het mandaat te geven om te fungeren als testlab, waarmee innovaties, verbeter ideeën, en activiteiten binnen de meidenafdeling getest en ontwikkeld kunnen worden en - waar mogelijk en passend - op termijn ook voor de jongens geïmplementeerd kunnen worden. Uiteindelijk moet deelname leiden tot meer inclusiviteit, een passend aanbod voor alle jeugdspelers en -speelsters.

TOV beschikt nu over alle ingrediënten om - nog meer dan nu al het geval is - nog meer meiden een goede en passende plek te bieden om plezier te beleven aan voetballen en hun dromen en ambities na te jagen.”

De selectie van Dames 1, het vlaggenschip van de damesafdeling, bestaat momenteel uit twintig vrouwen, net niet genoeg voor twee teams, zegt Donja van Tiggelen. De afdeling loopt echter over van de talenten bij de jeugd, dus richting de toekomst ziet het er zeer rooskleurig uit, maar nieuwe meiden zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

HOOFDSPONSORS JEUGDTEAMS DAMESTEAMS
Eemwood Eemtrans Baarn BV Intersport van Dam COOP Baarn