Nieuws
TOV, dat ben jij! ©
  • 07-01-2017
  • TOV Redactie
  • Nieuws

 

TOV, dat ben jij!

Beste clubvrienden,

TOV is een bloeiende vereniging die gestage groei kent, vooral de afgelopen jaren. Met groei komen meer werkzaamheden op de club af, terwijl er ook buiten de vereniging ontwikkelingen zijn die aandacht vragen.

Onze club mag zich verheugen op een brede en betrokken groep vrijwilligers. Er zijn al heel veel mensen die iets voor TOV doen. Dat is mooi en daar kunnen wij met z’n allen dankbaar voor zijn. Toch vragen de extra werkzaamheden de inzet van meer vrijwilligers, zeker ook omdat wij niet meer kunnen vragen van de mensen die zich nu al inzetten.

Om het verenigingswerk eerlijker te verdelen onder alle leden en de ouders van jeugdleden heeft het bestuur gemeend een voorstel te doen aan de jaarvergadering van 16 november 2016 om verenigingswerk verplicht te stellen. 

Na een goede en inhoudelijke discussie, waaruit bleek dat alle leden positief staan tegenover dit idee, is het voorstel door de leden aangenomen.

De komende weken zal het plan verder worden uitgewerkt en getoetst, waarna de bedoeling is dat we er in januari 2017 mee zullen starten.

Verplichting lijkt een woord dat niet hoort bij een vereniging. Wij zijn ten slotte allemaal vrijwilligers, op de enkele betaalde kracht na. Maar lid zijn van een club is niet vrijblijvend. Immers, de club zelf is niets; de club bestaat alleen maar omdat er mensen zijn, die samen de club vormen. Die mensen zijn de leden, ouders en andere betrokkenen.

Bovendien, samen werken voor en aan onze club is bepaald geen moetje, het is vooral erg leuk. Dankzij de inzet van velen ligt er nu een prachtig fundament waarop wij de komende jaren kunnen bouwen. Wij vragen iedereen daar een bijdrage aan te leveren.

Als je vooruitlopend op het uitgewerkte plan alvast hebt besloten wat je wilt gaan doen – een dagdeel het wedstrijdsecretariaat bemensen, een wedstrijdje fluiten, om de week een uurtje training geven aan de D12, ramen lappen of zitting nemen in een commissie of bestuur – dan kun je dit melden via info@tov-baarn.nl

In overleg vinden we de juiste taak en wordt er begeleiding geregeld, afhankelijk van je ervaring.

We rekenen op jullie, want

TOV, dat ben jij!

Het TOV-bestuur

HOOFDSPONSORS JEUGDTEAMS DAMESTEAMS
Jan Eemwood Intersport van Dam COOP Baarn