Nieuws
Nieuws van het bestuur ©
  • 26-09-2019
  • TOV Redactie
  • Nieuws

 

Nieuws van het bestuur

Binnen het hoofdbestuur en de jeugdcommissie zal in de komende dagen een-en-ander flink gaan veranderen. Met het wegvallen van twee bestuurders uit het dagelijks bestuur eind vorig seizoen zijn voor verschillende portefeuilles (nog) geen kandidaten gevonden waarmee deze dan ook momenteel onbeheerd zijn. Dit kan natuurlijk niet! Ondanks een mager bezet hoofdbestuur moet de vereniging wel gewoon blijven doordraaien. 
 

Onze oud-voorzitter gaf het in juni al aan; “Wenselijk is dat we het hoofdbestuur t.z.t. versmallen naar drie rollen (voorzitter, penningmeester en secretaris) met daaronder een tiental grotere of kleinere commissies met verschillende eigen verantwoordelijkheden en (afgebakende) taken.”  Deze moderne en verfrissende manier van het besturen heeft tijd nodig om goed van de grond te komen. En hoewel we al best een flink eind op weg zijn om verschillende commissies te verbreden in haar verantwoordelijkheden blijven vandaag de dag toch nog vele operationele en bestuurlijke taken onbeheerd en moet hier snel invulling aan worden gegeven om de continuïteit van T.O.V. te kunnen waarborgen. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen is met de bestuursvergadering van 25 september jl. aangenomen om per direct verschuivingen door te voeren binnen het hoofdbestuur en de jeugdcommissie. Reeds bestaande vrijwilligers van de vereniging die andere verantwoordelijkheden aangaan. 


Voorzitter jeugdcommissie
Met directe ingang is Martijn Geurts de nieuwe voorzitter van de Jeugdcommissie. Martijn is zeker geen onbekende binnen de vereniging. Al jaren zet hij zich als lid van de jeugdcommissie in voor TOV. Het bestuur is dan ook van mening dat in Martijn een uitermate geschikte kandidaat is gevonden om de jeugdcommissie aan te gaan sturen. Naast zijn werkzaamheden binnen de jeugdcommissie is Martijn ook wedstrijdsecretaris en zal hij met de jeugdportefeuille onder de arm plaats nemen in het hoofdbestuur. Met het aannemen van de jeugdvoorzittershamer neemt Martijn het stokje over van Stephan de Vreede die binnen de vereniging andere uitdagingen gaat oppakken.


Secretaris T.O.V.
Met goedkeuring van de ALV, welke aankomende november op de agenda staat, zal Stephan de Vreede als secretaris zitting nemen in het dagelijks bestuur. Hoewel de portefeuille van de verenigingssecretaris in de afgelopen jaren al flink is gegroeid zullen - zolang de stoel van de voorzitter niet is gevuld - de taken en verantwoordelijkheden van een verenigingsvoorzitter worden ondergebracht bij de secretaris en de penningmeester. Dit gedeelde voorzitterschap a.i. is uit nood geboren en wij streven er nog steeds naar om op korte termijn toch een geschikte kandidaat te vinden om onze prachtige club als voorman aan te komen sturen. Tot dat moment moet de vereniging wel verder!
 

HOOFDSPONSORS JEUGDTEAMS DAMESTEAMS
Eemwood Eemtrans Baarn BV Intersport van Dam COOP Baarn