Nieuws
Kunstgraskorrels: stellingname Baarnse voetbalclubs ©
  • 26-02-2017
  • TOV Redactie
  • Nieuws

 

Kunstgraskorrels: stellingname Baarnse voetbalclubs

Beste ouders en leden, 

Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad om de rubberen korrels op de kunstgrasvelden te vervangen, krijgen de Baarnse voetbalbesturen opnieuw vragen van ouders en leden over de veiligheid van het spelen op deze velden. Wij hebben veel begrip voor de zorgen en vragen die er bij ouders en leden kunnen zijn naar aanleiding van de recente publiciteit. Middels deze brief proberen we meer duidelijkheid te geven over de stellingname van de voetbalclubs op Sportpark Ter Eem. 

Afgelopen woensdag heeft de Baarnse gemeenteraad besloten dat het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden in de gemeente moet worden vervangen door een veiliger alternatief. Op dit moment is voor ons nog niet duidelijk hoe snel het rubbergranulaat op de velden van Sportpark Ter Eem zullen worden vervangen. De gemeente zal eerst bodemonderzoek laten uitvoeren, om te onderzoeken of in de grond onder het kunstgras schadelijke stoffen terecht zijn gekomen. Na dit bodemonderzoek zal het rubbergranulaat zo snel mogelijk worden vervangen. Het is nog onduidelijk op welke termijn dit zal worden uitgevoerd.

De officiële instanties, zoals het verantwoordelijke ministerie, de KNVB, het RIVM en de gemeente, geven nog steeds aan dat er veilig op kunstgras kan worden gespeeld. Er is een aanbeveling van het RIVM om na training en wedstrijd te douchen. 

Voor onze besturen is er geen enkele andere mogelijkheid dan de aanwijzingen van de officiële instanties te volgen. Die instanties hebben immers de deskundigheid om de zaak te beoordelen en die deskundigheid zit niet in onze besturen. Wij kunnen dus onmogelijk een zelfstandige positie innemen, ook al wordt daar door ouders soms wel eens om gevraagd. Er wordt bij de Baarnse voetbalclubs dus gewoon gevoetbald, op alle velden. Indien ouders een individuele afweging maken, dan zullen we deze respecteren.

Het is wellicht ook goed om aan te geven dat de velden op sportpark Ter Eem worden beheerd door een aparte exploitatiestichting, Seste. De velden zijn dus niet van vv Eemboys, sv Baarn of vv TOV. Wij huren deze velden van de stichting. Ook Seste hanteert als beleid dat het de instructies van de officiële instanties volgt. Nieuwe aanbevelingen van de overheid zullen wij uiteraard volgen.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, dan kunt u altijd bij ons terecht. Mailt u ze naar het bestuur, u zult van hen een antwoord krijgen.

De besturen van

v.v. Eemboys
s.v. Baarn
v.v. TOV

HOOFDSPONSORS JEUGDTEAMS DAMESTEAMS
Jan Eemwood Intersport van Dam COOP Baarn