Nieuws
INDELING JEUGDTEAMS SEIZOEN 2017/2018 ©
  • 05-06-2017
  • TOV Redactie
  • Nieuws

 

INDELING JEUGDTEAMS SEIZOEN 2017/2018

De nieuwe indeling voor de jeugdteams in seizoen 2017/2018 is bekend gemaakt! Naar alle jeugdleden is afgelopen zaterdagavond een email gestuurd met daarin zijn of haar plaatsing in het nieuwe team.
 
LET OP: De nieuwe teams voor de meidengroep zijn wel al opgesteld maar hebben wij hier nog geen definitief akkoord op gekregen van de KNVB. Zodra deze binnen is zullen wij natuurlijk ook de dames uit de meidenteams berichten over hun nieuwe team!
 
Zoals ieder jaar ontstaat traditiegetrouw veel commotie rondom de nieuwe indeling. Veelal betreffen dit ouders die namens hun kind vinden dat zij een niveau hoger of lager kunnen en moeten spelen. Uit het verleden is gebleken dat deze mening niet altijd gedeeld wordt door de mensen die de betreffende speler hebben getraind en gecoacht. Maar natuurlijk zijn er ook voorbeelden te benoemen die mis zijn gegaan in de beoordeling waardoor de plaatsing in het nieuwe team niet altijd juist bleek.
 
Om die reden is voor dit jaar besloten een indelingscommissie in te zetten om de teamindeling van volgend seizoen te gaan maken. De samenstelling van deze indelingscommissie is zorgvuldig geweest en betreffen dit technisch ontwikkelde, ervaren trainers die al lange tijd binnen de club rondlopen.
 
Met het publiceren van de nieuwe indeling is het werk voor de indelingscommissie nog niet gedaan. Zoals gebruikelijk stroomt de mailbox van de jeugdcommissie binnen 24 uur na publicatie vol en heeft iedereen hierin zijn eigen idee hoe de indeling anders kan en anders moet. Om alle verzoeken om met de jeugdcommissie in gesprek te gaan te honoreren moeten wij minimaal een week vakantie opnemen van het dagelijkse werk. Iets wat wij niet kunnen vragen van onze vrijwilligers.
 
Natuurlijk wordt ieder bezwaar en voorstel in behandeling genomen. Zoals eerder gesteld kunnen er foutjes sluipen in de beoordelingen van de spelers waardoor onjuiste beslissingen zijn genomen. We zullen dan ook alle klachten verzamelen en uitgebreid bespreken binnen de indelings- en jeugdcommissie. Zij zullen hiervoor na volgende week bij elkaar gaan komen. Zodoende heeft iedereen de tijd om zijn of haar bezwaren bij ons kenbaar te maken. Ook eventuele nieuwe aan- en afmeldingen kunnen dan worden meegenomen.
 
De uitkomst van deze avond is, voor wat betreft de indelingscommissie, definitief. De vaardigheid, positie en emotionele binding binnen het team waar de speler dan is ingedeeld is weloverwogen, uitgebreid besproken en schriftelijk gemotiveerd. Alsnog kunnen wij ons voorstellen dat je het met het eindbesluit niet eens bent. Nogmaals kan je dan opnieuw bezwaar maken bij de jeugdcommissie. De klachten die daaruit verzameld worden zullen worden voorgelegd aan de Technische Commissie. De hoofdtrainer van TOV + Bestuurslid Technische Zaken + Technisch Jeugd Coördinator zullen dan beoordelen of de indelingscommissie juist heeft gehandeld. Wij willen benadrukken dat in deze laatste mogelijkheid alleen de handelswijze en motivatie van de indelingscommissie wordt beoordeeld, niet de speler. Mocht de TC besluiten dat de indelingscommissie in betreffende zaak niet juist heeft gehandeld zal het verzoek voor herplaatsing direct en zonder verdere toetsing worden ingewilligd.
 
Wil je bezwaar maken op de nieuwe teamindeling, meldt deze dan aan jeugdcommissie@tov-baarn.nl. Alleen klachten met betrekking tot jezelf ofwel over eigen kind(eren) worden in behandeling genomen. Klachten over plaatsing van andere spelers in een team  worden niet in behandeling genomen.
 
Jeugdcommissie TOV

HOOFDSPONSORS JEUGDTEAMS DAMESTEAMS
Jan Eemwood Intersport van Dam COOP Baarn