Lid worden

LID WORDEN BIJ TOV

Wat leuk dat je belangstelling hebt om lid te worden bij voetbalvereniging Tot Ons Vermaak (TOV).


Aanmelden kan alleen door middel van ons online inschrijfformulier.

Speelde jij in de afgelopen 3 jaar bij een andere voetbalvereniging, dan is tevens een overschrijving door de KNVB nodig. Dit gaat tegenwoordig helemaal automatisch, simpelweg door je af te melden bij de oude vereniging en aan te melden bij TOV. Indien jouw oude vereniging geen bezwaar maakt wordt de overschrijving door de KNVB direct uitgevoerd.

Wil je eerst een proeftraining? Snappen wij, is geen probleem. Klik op de rechter knop en vul het formulier in. De coördinator uit jouw categorie neemt dan snel contact met je op voor het maken van een trainingsafspraak.Je online registreren kan helaas niet via een mobiele telefoon maar enkel via een tablet of computer.


Contributie seizoen


De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

De hieronder gepubliceerde tarieven worden lopende een seizoen maandelijks geïncasseerd.


Jeugd Onder 7 / MINI PUPILLEN  €  p/mnd
Jeugd Onder 8, 9, 10 en 11  €  p/mnd
Jeugd Onder 12, 13  €  p/mnd
Jeugd Onder 14, 15  €  p/mnd
Jeugd Onder 16, 17  €  p/mnd
Jeugd Onder 19  €  p/mnd
Senioren  €  p/mnd
Trainingslid (dus geen wedstrijden) - 50%
Studententarief *  €  p/mnd

* Je bent een buiten Baarn wonende student en wilt wedstrijden spelen bij TOV op de zaterdagen. Echter, je bent niet in staat om doordeweeks mee te doen met de trainingen. Speciaal voor deze studenten heeft TOV een studententarief. Hiervoor dien je wel een bewijs van inschrijving van jouw studie te kunnen overhandigen.Kledingbijdrage


Ieder spelend lid betaalt naast de contributie een jaarlijkse bijdrage voor het TOV-tenue, bestaande uit een shirt en broek. De kleding zit in één gezamenlijke tas per team en wordt alleen gebruikt tijdens wedstrijden. Kousen, scheenbeschermers en voetbalschoenen zijn niet inbegrepen en dienen zelf te worden aangeschaft bij onze sponsor Intersport van Dam in Soest. Hier is een uitgebreid assortiment van TOV kleding verkrijgbaar.
Het jaarlijkse kledinggeld voor spelende leden bedraagt € en wordt tegelijk met de eerste contributie geïncasseerd.Afmelden


Het lidmaatschap van T.O.V. is een jaarverplichting die ieder lid aangaat met de vereniging. Toch biedt T.O.V. haar leden twee beëindigingsmomenten in het jaar om de vereniging zonder verdere contributieverplichtingen te kunnen verlaten.

1) Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd na 31 mei en vóór 30 november loopt de contributie door tot 31 december.
2) Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd na 1 december en vóór 31 mei loopt de contributie door tot 30 juni.

Bij opzegging van het lidmaatschap zal de contributie doorlopen tot aan het eerstvolgende beëindigingsmoment. Is er sprake van overschrijving naar een andere vereniging dan zal in opdracht van het verenigingslid een eindafrekening worden opgesteld door de ledenadministratie waar eventuele openstaande posten en eventueel nog doorlopende contributies in worden opgenomen. Na volledige afhandeling van de eindafrekening zal de overschrijving naar de andere vereniging direct door T.O.V. doorgevoerd worden.

Wil een lid tussentijds stoppen, dan kan hij daartoe een verzoek indienen bij het bestuur. Het moet dan gaan om onvoorzienbare en gegronde redenen. Het bestuur zal daarbij een afweging maken of het gezien de omstandigheden redelijk is dat de vereniging de inkomsten misloopt of dat dit risico toch bij het lid ligt. Een kind dat de sport niet meer leuk vindt, blessures of zwangerschap zijn voorbeelden die voor risico van het lid zelf komen.

Opzeggen kan alleen per mail aan de ledenadministratie en is pas definitief als hiervan een bevestiging is ontvangen.Nog vragen?


- Vragen over het lidmaatschap kunnen worden gesteld aan ledenadministratie@tov-baarn.nl.
- Heb je vragen aan de jeugdafdeling van TOV, dan kan je ons bereiken via jeugdcommissie@tov-baarn.nl.
- Alle overige vragen kan je stellen aan info@tov-baarn.nl.


HOOFDSPONSORS JEUGDTEAMS DAMESTEAMS
Eemwood Eemtrans Baarn BV Intersport van Dam COOP Baarn